Deutsche Bank

Deutsche Bank Polska S.A. kontynuuje rozwój Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej, świadcząc usługi na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i sektora publicznego. Bank będzie również obsługiwał posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Uwaga! 9 listopada 2018 roku przeniesiono wydzieloną część Deutsche Banku Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. Obejmuje ona bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych.

Informacje o banku:

Deutsche Bank Polska S.A. należy do Grupy Deutsche Bank, która jest jedną z największych instytucji finansowych na świecie. Bank specjalizuje się w doradztwie polskim i zagranicznym instytucjom finansowym oraz korporacjom. Doradztwo dotyczy profesjonalnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Deutsche Bank stawia na najwyższy standard bezpośredniej obsługi w obszarze bankowości korporacyjnej.

Bank specjalizuje się również w obsłudze kredytów walutowych oraz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed połączeniem wydzielonej części detalicznej Deutsche Bank Polska z Santander Bank Polska.

Deutsche Bank był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach na szczeblu międzynarodowym.

Sesje wychodzące i przychodzące w Deutsche Banku:

Rodzaj przelewuGodziny przelewu
Wychodzący7.4512.0015.00
Przychodzący12.0016.0017.30

Deutsche Banku – infolinia

  • kredyty walutowe: 801 103 103, +48 22 4 680 680 , +48 22 3 325 089,
  • klienci korporacyjni: +48 22 579 9000

Dane adresowe

  • siedziba banku i adres korespondencyjny:

    Deutsche Bank Polska S.A.
    ul. Lecha Kaczyńskiego 26,
    00-609 Warszawa

Kod SWIFT: DEUTPLPX

Dane teleadresowe Deutsche Bank:

Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26,
00-609 Warszawa
Adres korespondencyjny:
Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Lecha Kaczyńskiego 26,
00-609 Warszawa
Tel.:
Kredyty walutowe:
801 103 103, +48 22 4 680 680 , +48 22 3 325 089

Klienci korporacyjni:
+48 22 579 9000