Sekurytyzacja – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Sekurytyzacja polega na zamianie niestandardowych, trudno zbywalnych aktywów – głównie wierzytelności – w papiery wartościowe, możliwe do wykupienia przez inwestorów. Sekurytyzacja aktywów to w miarę szybki sposób na zebranie większej sumy pieniędzy, której nie udałoby się zgromadzić w procesie odzyskiwania pojedynczych należności.
Sekurytyzacja – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Sekurytyzacja aktywów to proces umożliwiający emisję papierów wartościowych na podstawie należności wynikających z umów takich jak pożyczki, leasingi czy umowa najmu. Papiery te są przedmiotem obrotu na rynkach kapitałowych, a ich wykup zabezpieczony jest aktywami w postaci tychże wierzytelności.

Sekurytyzacja – co to jest?

Sekurytyzacją można nazwać proces przekształcania aktywów – zazwyczaj wierzytelności – w papiery wartościowe, które potem może zakupić inwestor.

Jeśli definicja brzmi niejasno, łatwo można zrozumieć to na przykładzie. Załóżmy, że osoba, która prowadzi firmę wynajmującą samochody, potrzebuje jednorazowo większą sumy pieniędzy. Czerpie korzyści z tytułu wynajmu, więc udaje się do odpowiedniej instytucji i tam „zamienia” aktywa, czyli przyszłe dochody, jakie planuje uzyskać z działalności, na papiery wartościowe. Następnie są one emitowane, w postaci obligacji lub w innej formie papierów wartościowych o krótkim terminie spłaty, na ogólnodostępny rynek. Tam inwestorzy, którymi mogą być banki lub inne podmioty – także firmy i osoby prywatne – mają możliwość ich zakupu. Jest to podobny proces do tego, jaki zachodzi, gdy państwo emituje obligacje skarbowe. Właściciel przedsiębiorstwa wynajmującego samochody może dzięki temu zebrać większą sumę pieniędzy, inwestorzy zaś otrzymują gwarancję wykupu papierów wartościowych.

Sekurytyzacja aktywów – co można sekurytyzować?

Sekurytyzacja aktywów polega na emisji papierów wartościowych z krótkim terminem wykupu, które zabezpieczone są właśnie tymi aktywami. Najczęściej sekurytyzacji podlegają wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów, w szczególności hipotecznych, ale także leasingów, pożyczek ratalnych, należności z opłat czynszowych czy rachunków telefonicznych. Aktywa te muszą przynosić cykliczne zyski o łatwej do oszacowania wartości. Dobrym przykładem będą regularnie spłacane kredyty w przypadku banku lub należności klientów za prąd czy gaz, gdy mówilibyśmy o firmach energetycznych.

Sekurytyzowane aktywa – jakie warunki muszą spełniać?

Procesowi sekurytyzacji mogą być poddane wyłącznie wierzytelności:

 • gwarantujące przychód pieniężny w przyszłości;
 • których istnienie bezspornie można ustalić (np. powstały na mocy umów zawartych na piśmie);
 • nieobciążone roszczeniami osób trzecich, czyli nie będące zabezpieczeniem innych papierów wartościowych lub podmiotem żadnego innego roszczenia;
 • możliwe do przeniesienia na inny podmiot, a więc zawarte na mocy umów posiadających klauzulę o możliwości zastąpienia strony umowy, o ile inny podmiot wstąpi na jej miejsce, przejmując należne prawa i obowiązki;
 • jednorodne, czyli powstałe z tego samego tytułu, na przykład z wielu umów kredytowych.

Sekurytyzacja wierzytelności – jak ją przeprowadzić?

Sekurytyzację wierzytelności można podzielić na kilka etapów.

 1. Inicjator, czyli firma poszukująca źródeł finansowania, decyduje się na proces sekurytyzacji.
 2. Zostaje powołana spółka specjalnego przeznaczenia, na rzecz której przenoszone są wierzytelności (możliwe jest również skorzystanie z usług funduszu sekurytyzacyjnego).
 3. Spółka uzyskuje prawo do odbioru zapłaty od dłużnika.
 4. Spółka specjalnego przeznaczenia emituje papiery wartościowe (np. obligacje).
 5. Inwestorzy kupują je na rynku ogólnodostępnym lub o ograniczonym dostępie.
 6. Inicjator pozyskuje środki z emisji.

Proces sekurytyzacji – historia i podstawa prawna

Sekurytyzacja na rynku finansowym obecna jest od blisko 50 lat. Po raz pierwszy zastosowano ją wobec wierzytelności zabezpieczonych hipotekami. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Polskie prawo umożliwia przeprowadzanie procesów sekurytyzacji od 2004 roku. Podstawą prawną jest:

 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku;
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Sekurytyzacja w Polsce nie jest jeszcze tak powszechnie wykorzystywana, jak ma to miejsce w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Tego typu procesów do tej pory przeprowadzono niewiele. Powodem jest skomplikowane i niejasne prawo. W najbliższym czasie raczej się to nie zmieni, gdyż obecnie nie są prowadzone żadne istotne prace, które w przyszłości mogłyby ułatwić sekurytyzację na polskim rynku finansowym. 

Korzyści płynące z sekurytyzacji

Sekurytyzacja ma wiele zalet. Do najważniejszych z nich należy możliwość uwolnienia części niepracującego kapitału. Bank, który przeprowadzi proces sekurytyzacji na części swoich wierzytelności, łatwo zwiększy w ten sposób możliwości udzielania kolejnych kredytów oraz zwiększy swoją wypłacalność. Pozyskanie środków finansowych z pomocą sekurytyzacji jest też znacznie tańsze niż w przypadku zaciągnięcia kredytu. Więcej gotówki to także większa pewność, co do tego, że przedsiębiorstwo zachowa odpowiednią płynność finansową.

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
Dług Polski – kto jest największym posiadaczem naszego zadłużenia?

Dług Polski – kto jest największym posiadaczem naszego zadłużenia?

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2021 r. wyniosło...

więcej

Geoarbitraż po polsku: gdzie pracować, a gdzie żyć

Geoarbitraż po polsku: gdzie pracować, a gdzie żyć

A gdyby tak wyjechać do ciepłych krajów i tam...

więcej

Pożyczka dla zadłużonych – gdzie pożyczyć bez weryfikacji w BIK i KRD lub bez gwaranta?

Pożyczka dla zadłużonych – gdzie pożyczyć bez weryfikacji w BIK i KRD lub bez gwaranta?

Osoby borykające się z problemami finansowymi mają trudności w...

więcej

Pożyczki dla emerytów – czy istnieją oferty bez ograniczeń wiekowych?

Pożyczki dla emerytów – czy istnieją oferty bez ograniczeń wiekowych?

Średnia emerytura w Polsce po waloryzacji w marcu 2021...

więcej

Śmierć kredytobiorcy – czy oznacza umorzenie kredytu?

Śmierć kredytobiorcy – czy oznacza umorzenie kredytu?

Śmierć kredytobiorcy nie oznacza, że kredyt zostaje automatycznie umorzony....

więcej

Kredyt bez zgody współmałżonka – do jakiej kwoty można wziąć?

Kredyt bez zgody współmałżonka – do jakiej kwoty można wziąć?

Jak pokazują badania, wielu Polaków nie mówi swoim partnerom...

więcej

Co to jest Amazon Prime Day 2021 i kto może skorzystać z promocji?
Szybka pożyczka w 15 minut bez zaświadczeń – kto i gdzie może uzyskać?

Szybka pożyczka w 15 minut bez zaświadczeń – kto i gdzie może uzyskać?

Szybka pożyczka bez zaświadczeń w 15 minut na Twoim...

więcej

Pożyczki na 60 dni – gdzie znajdziesz szybkie i tanie chwilówki na 2 miesiące?

Pożyczki na 60 dni – gdzie znajdziesz szybkie i tanie chwilówki na 2 miesiące?

Chcesz skorzystać z chwilówki, ale zależy Ci, aby okres...

więcej

Pożyczka bez baz – gdzie można dostać?

Pożyczka bez baz – gdzie można dostać?

Potrzebujesz dodatkowych środków, ale niestety masz inne zadłużenia i...

więcej

Podatek od pożyczki prywatnej – kiedy trzeba zapłacić PCC?

Podatek od pożyczki prywatnej – kiedy trzeba zapłacić PCC?

Potrzebujesz gotówki, ale nie chcesz lub nie możesz ubiegać...

więcej

Pożyczki w weekend – czyli gdzie można dostać dodatkowe finansowanie w sobotę i niedzielę?
Które marki produktów spożywczych są w polskich rękach?

Które marki produktów spożywczych są w polskich rękach?

W czasach pandemii, gdy polska gospodarka ma się nie...

więcej

Jak szybko zarobić pieniądze?

Jak szybko zarobić pieniądze?

Wypłata dopiero za kilkanaście dni, a Ty potrzebujesz pilnie...

więcej

Ile musisz pracować, by spłacić swój kredyt hipoteczny?

Ile musisz pracować, by spłacić swój kredyt hipoteczny?

Wybierasz własne mieszkanie, zazwyczaj zaciągasz na nie kredyt hipoteczny...

więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.