Blog finansowy o oszczędzaniu, wydawaniu i zarabianiu pieniędzy
Blog finansowy o oszczędzaniu, wydawaniu i zarabianiu pieniędzy

EPU: elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) pozwala na dochodzenie roszczeń i zgłaszanie spraw przez internet. Dzięki temu unikniesz stawiania się w sądzie i zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Sprawdź, jak działa e-sąd i w jakich sytuacjach możesz z niego skorzystać.
EPU: elektroniczne postępowanie upominawcze

EPU to instytucja, która zdecydowanie ułatwia załatwianie spraw i sporów sądowych. To nic innego jak internetowy sąd, czyli e-sąd. Warto, byś dowiedział się więcej na jego temat i sprawdził, jak przebiega procedura i co możesz zyskać dzięki dochodzeniu roszczeń online.

EPU – co to takiego?

Elektroniczne postępowanie upominawcze to instytucja powstała 1 stycznia 2010 roku. Została wprowadzona do polskiego sądownictwa dzięki nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (kpc). Regulacje na jej temat znajdziesz w I dziale VIII Kodeksu postępowania cywilnego. Instytucja ta służy skróceniu procesu związanego z wniesieniem pozwu i rozpatrzeniem sprawy. Dzięki EPU możesz dochodzić roszczeń pieniężnych, które wydawane są przez e-sąd w postaci elektronicznego nakazu zapłaty. Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala na złożenie pozwu sądowego przez internet, dzięki czemu nie musisz się osobiście stawiać w sądzie ani na rozprawach.

Pozwy wnoszone drogą elektroniczną są rozpatrywany przez e-sąd, czyli XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Jest to jedyny sąd orzekający w sprawach internetowych, dlatego swoim działaniem obejmuje całą Polskę.

E-sąd – jakie sprawy możesz załatwić?

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie w roszczeniach o charakterze pieniężnym.

 1. Pierwszym, najważniejszym warunkiem, jest limit kwot, w przypadku których możesz dochodzić roszczeń przed e-sądem. Wysokość kwoty, którą chcesz odzyskać, musi stanowić minimalnie: 1,25% wartości, min. 30 zł, a maksymalnie: 100 000 000 zł.
 2. Ponadto roszczenie musi być wymagalne w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od dnia złożenia pozwu. Tylko wtedy jest ono odpowiednie do prowadzenia dochodzenia przed sądem. Mogą to być np. niezapłacone faktury, rachunki czy umowy.
 3. Trzecia kwestia to prawdziwość i zasadność wniesionego pozwu. Treść pozwu nie może budzić wątpliwości i zawierać jasne, udokumentowane okoliczności sprawy.
 4. Kwota należności musi być jasno określona i udokumentowana. Wystarczy, że np. przedstawisz dokument potwierdzający dostarczenie i odbiór towaru, za który nie otrzymałeś od kontrahenta należnej zapłaty.

W e-sądzie rozstrzygane są wszelkie roszczenia o charakterze pieniężnym. Mogą być oparte na nieopłaconych dokumentach, takich jak np.:

 • faktury,
 • umowy,
 • potwierdzenia dostarczenia towaru,
 • odebrane zamówienia,
 • rachunki.

Jak działa elektroniczne postępowanie upominawcze?

Akta sprawy są prowadzone w formie elektronicznej. Na stronie e-sądu: e-sad.gov.pl należy założyć konto użytkownika i wprowadzić sprawę. Do pozwu nie należy dołączać dowodów – wystarczą dokumenty. Jeśli chcesz wnieść sprawę do e-sądu, możesz to zrobić samemu lub za pośrednictwem pełnomocnika, czyli np. adwokata. Sprawdź, jak to zrobić samodzielnie.

Wniesienie sprawy do e-sądu – instrukcja krok po kroku

 1. Załóż konto na stronie e-sądu.*
  Uzupełnij swoje dane osobowe.
 2. Poczekaj na potwierdzenie weryfikacji konta.
  Zwykle weryfikacja trwa dwa lub trzy dni.
 3. Złóż pozew w EPU.
  Opisz sprawę oraz dołącz wszelkie niezbędne dokumenty.
 4. Podpisz pozew podpisem elektronicznym.
  Możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów certyfikatów:

  • zwykły podpis elektroniczny – uzyskasz go bezpłatnie w systemie EPU w ok. 2 godziny; podpis ten służy wyłącznie do podpisywania spraw w e-postępowaniu i jest ważny 12 miesięcy,
  • bezpieczny podpis elektroniczny – możesz go uzyskać odpłatnie u jednej z firm certyfikacyjnych zajmujących się generowaniem podpisów elektronicznych.
 5. Dokonaj należnej opłaty.
  W art. 19 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata ta wynosi 1,25% przedmiotu sporu. Stanowi ona ¼ opłaty sądowej naliczanej od 5% wartości przedmiotu sporu. Kwota ta nie może być mniejsza niż 30 zł.  

  Uiszczenie opłaty sądowej musi się odbyć za pomocą przelewu internetowego z rachunku powoda lub jego pełnomocnika. Płatność dokonywana jest za pomocą systemu e-Card.
 6. Po prawidłowym dokonaniu wpłaty sprawa została złożona w sądzie.
  Po potwierdzeniu przelewu od e-Card sprawa zostaje złożona w sądzie – ten dzień jest datą wpływu do sądu. Sprawy, które chcesz rozstrzygnąć w e-sądzie, znajdziesz na swoim koncie użytkownika w zakładce Moje sprawy.
Wszelkie pisma i dokumenty należy przekazać sądowi w formie elektronicznej. Pozwany otrzyma je natomiast w fizycznej wersji, chyba że sam zgłosi chęć korespondencji przez internet.

*Jak założyć konto użytkownika w EPU?

Na stronie e-sądu kliknij zakładkę Zarejestruj konto. Wybierz z listy rodzaj konta – najpewniej będzie to po prostu konto podstawowe. Pozostałe dwa są przeznaczone dla komorników oraz pracowników sądu. Następnie uzupełnij swoje dane osobowe oraz dane adresowe, utwórz hasło dostępu do profilu, przepisz kod weryfikacyjny z obrazka i wybierz pole Prześlij wniosek. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz link aktywacyjny oraz nazwę użytkownika składającą się z cyfr. Kliknij w przesłany link, następnie wybierz przycisk Logowanie, wpisz nazwę użytkownika i hasło, które podałeś we wniosku, i zostaniesz zalogowany na swoje konto.

Kto może skorzystać z EPU?

Z sądu elektronicznego może skorzystać każdy, kto ma powód do wniesienia sprawy. Takie rozwiązanie – elektroniczne postępowanie upominawcze – sprawdzi się najlepiej w przypadku przedsiębiorców, który chce w szybki i prosty sposób ściągnąć należności od swojego wierzyciela. Do skorzystania z EPU niezbędne jest założenie konta użytkownika oraz posiadanie certyfikowanego podpisu.

Jak długo trwa postępowanie w e-sądzie?

Na korzyść wyboru elektronicznego rozstrzygnięcia sprawy wpływa przede wszystkim szybkość. Korzystając z EPU, nie musisz się stawiać osobiście w sądzie, nie odbywają się również rozprawy oraz nie dochodzi do fizycznego spotkania powoda oraz dłużnika – wszystko odbywa się zdalnie. Na plus jest również brak obowiązku dołączenia do pozwu dowodów, przez co nie przeprowadza się postępowania dowodowego – obowiązek zapłaty ustalany jest wyłącznie na podstawie dołączonych dokumentów (zaległych umów czy rachunków). Dzięki skróconemu czasu trwania procesu wierzyciel otrzymuje sądowy nakaz zapłaty w trybie natychmiastowym. Zwykle jest to kilka dni lub kilka tygodni.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

A może znalazłeś się po tej drugiej stronie i spłynął na Ciebie sądowy nakaz zapłaty? Jeśli otrzymałeś pozew w EPU, ale nie zgadzasz się z nim i chcesz się od niego odwołać, to zapoznaj się z poniższymi informacjami, by zrobić to skutecznie.

W jaki sposób pozwany otrzymuje nakaz zapłaty wydany w EPU?

Nakaz zapłaty, który został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest dostarczany w formie tradycyjnej. Oznacza to tyle, że otrzymasz go za pośrednictwem poczty. W kopercie znajdzie się wydruk weryfikacyjny zawierający unikalny kod nakazu, składający się z 20 znaków, oraz indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy.

Jak sprawdzić szczegóły nakazu zapłaty EPU?

Szczegóły sprawy możesz sprawdzić na stronie e-sądu. Nie musisz w tym celu zakładać konta użytkownika ani generować podpisu elektronicznego. Wystarczy, że wpiszesz unikalny 20-znakowy kod nakazu, by zapoznać się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty. Dodatkowo, za pomocą indywidualnego kodu dostępu, zyskujesz również wgląd do akt sprawy.

W jaki sposób pozwany powinien się komunikować z e-sądem?

Będąc osobą pozwaną, otrzymasz nakaz zapłaty w formie papierowej, a szczegóły możesz sprawdzić on-line. Jak więc odpowiedzieć sądowi – drogą pocztową czy przez internet? Otóż masz dwie możliwości: możesz się komunikować z e-sądem w formie listownej lub wnieść pismo procesowe online. Jeśli chcesz załatwić sprawę przez internet, to wybierz tę drugą opcję, która pozwoli na przyspieszenie procesu i łatwiejszą drogę komunikacji.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU – instrukcja krok po kroku

Sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU możesz wnieść na dwa sposoby. Możesz wysłać pismo pocztą lub założyć konto użytkownika w e-sądzie i tam wnieść sprzeciw. Ważna informacja jest taka, że masz tylko 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu odbioru nakazu, na wniesienie sprzeciwu!

Wysłanie sprzeciwu pocztą

 1. Napisz sprzeciw od nakazu* zapłaty w EPU.
  Może zostać on napisany odręcznie lub wydrukowany – nie ma to żadnego znaczenia.
 2. Podpisz się!
  Wymagany jest podpis czytelny.
 3. Wyślij sprzeciw na adres: 
  ul. Boczna Lubomelskiej 13
  20-070 Lublin.

Złożenie sprzeciwu online

 1. Załóż konto użytkownika na stronie e-sądu.
  O tym, jak to zrobić, pisałam powyżej.
 2. Przejdź do zakładki Dołącz do sprawy.
 3. Określ swój status jako Pozwany.
  Wpisz kod nakazu zapłaty znajdujący się w przesyłce listowej.
 4. Zaznacz wybór drogi komunikacji.
  W tym przypadku będzie to: Wnoszę o ustanowienie komunikacji elektronicznej.
 5. Przejdź do zakładki Moje sprawy.
  Znajdziesz tam nakaz zapłaty, który został na Ciebie naniesiony.
 6. W polu Prezentacja informacji o nakazie wybierz przycisk Wnieś sprzeciw.
*Co musi zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

 1. Nazwę sądu, do którego wnosisz sprzeciw: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny.
 2. Imię i nazwisko obu stron postępowania
  • powoda,
  • pozwanego.
 3. Sygnaturę nakazu zapłaty
 4. Zaskarżenie nakazu zapłaty
 5. Uzasadnienie sprzeciwu nakazu zapłaty.
 6. Imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby wnoszącej sprzeciw.

Chcąc wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU, sprawdź, czy sprawa ta nie jest już przedawniona. Sprawdź, ile lat musi minąć, by dług być przedawniony.

Co się stanie po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU?

I tutaj warto wiedzieć, że po terminowym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, nakaz zapłaty w EPU zostaje unieważniony. Wówczas e-sąd przekazuje tę sprawę dalej – do tradycyjnego sądu przynależnego do miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Jest to wynik tego, że w EPU nie przedstawia się żadnych dowodów – wystarczą jedynie dokumenty, dlatego też niemożliwe jest przeprowadzenie postępowania dowodowego i dokładnego rozpatrzenia sprawy.

Czy możesz cofnąć pozew złożony elektronicznie?

Tak, jeśli złożyłeś pozew w EPU, to masz możliwość wycofania go. Warunkiem jest dotrzymanie terminu – musisz to zrobić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wystarczy, że zalogujesz się na swoje konto użytkownika i przejdziesz do zakładki Pismo procesowe. Następnie musisz złożyć owe pismo procesowe, które musi zawierać:

 • oświadczenie o cofnięciu pozwu,
 • numer Twojego konta bankowego (w celu zwrotu opłaty sądowej).

* Opłata sądowa zostanie zwrócona tylko w sytuacji, kiedy wycofasz wniosek przed wysłaniem przez e-sąd nakazu zapłaty do osoby pozwanej.

Uwaga! Możesz wycofać swój pozew w całości lub tylko częściowo oraz zrzec się z dochodzonych roszczeń pieniężnych.

Do e-sądu trafia rocznie ok. 2,5 mln pozwów, z czego wydanych jest ok. 1,9 mln nakazów zapłaty. To dobra droga, jeśli chcesz szybko wyegzekwować zapłatę od dłużnika. Taki proces przebiega zdecydowanie szybciej i prościej – nie musisz wówczas osobiście stawiać się w sądzie i na rozprawach. Czy korzystałeś kiedyś z takiej formy wniesienia pozwu? Jak oceniasz działanie EPU?

Czy ten artykuł był pomocny?
 1. Takie przekazania jak to powodują, iż zaprzepaszczamy pokapowanie istoty rzeczy. Spółka, która zainteresuje się faktoringiem szybko wykryje, iż z faktoringu wynikają specjalne korzyści. Przynajmniej nie ma co się pogrywać.

 2. Dorzucił bym, iż faktoring czy też kredyt obrotowy całość to samo zadanie polegającą za fundowaniu działalności operacyjne kompanie. Trzeba oszacować czy wybiera się nam tylko o fundowanie, czy aczkolwiek ważne dla naszej spółki są zarówno ponadplanowe usługi, jak aplikowanie należnościami, przestrzeganie zapłaty lub oblecenie ryzyka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *