Ile wynosi średnia krajowa 2019 w Polsce? Sprawdzamy!

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętny Kowalski zarabia ok. 5 000 zł brutto miesięcznie. Ile wynosi średnia krajowa? Jakie jest przeciętne wynagrodzenie brutto oraz netto w Polsce dowiesz się z poniższego tekstu.
Ile wynosi średnia krajowa 2019 w Polsce? Sprawdzamy!

[Aktualizacja: 23 września 2019 roku]

Wartość średniej krajowej obliczana jest na wiele różnych sposobów, przez co niektóre dane są sprzeczne i niemiarodajne. Bez wątpienia temat ten budzi wiele kontrowersji. Sprawdź więc, co to jest średnia krajowa, ile wynosi oraz jak jest liczona!

Średnia krajowa – co to takiego?

Średnia krajowa, czyli przeciętne wynagrodzenie, jest to średnia płaca obliczana dla danego kraju, sektora gospodarki oraz przedsiębiorstwa. Pod uwagę brana jest liczba pracowników w danym sektorze oraz konkretny okres pracy – Główny Urząd Statystyczny przygotowuje zestawienie przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc kalendarzowy.

Sposobów na jego wyliczenie jest jednak kilka, przez co temat ten budzi wiele kontrowersji ze względu na niemiarodajne wyniki. Wielu pracowników jest po prostu zdziwionych, że średnia krajowa w jego branży nie pokrywa się, a wręcz jest o wiele wyższa, niż ich realne wynagrodzenie. Zewsząd pada więc mnóstwo pytań, Kto u nas w Polsce tak dużo zarabia? Bo podawana przez GUS przeciętna pensja, to marzenie wielu Polaków…

W jaki sposób oblicza się średnią krajową?

Średnia krajowa w Polsce jest regularnie wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny. Podawana jest w ujęciu brutto, co oznacza, że wliczony w to jest podatek dochodowy PIT oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i rentowe. Comiesięczne wyliczenia GUS-u nie dotyczą jednak całego rynku, a firm, w których zatrudnionych jest min. 10 osób. Tych na rynku jest zaledwie ok. 5%! W raportach nie są ujęte małe i mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią zdecydowaną większość na polskim rynku.

Dlaczego więc wyliczenia GUS-u nie są miarodajne?

Średnie krajowe, podawane co miesiąc przez GUS, nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji panującej na polskim rynku ze względu na rodzaj przedsiębiorstw branych pod uwagę podczas obliczeń. W obliczeniach brakuje małych i mikroprzedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych pracowników wynosi maks. 9 osób. A tych było w 2017 roku 2 073,6 tys.

Ile wynosiła średnia krajowa w Polsce w latach 2000 – 2018?

Przedstawię Ci tabelę, w której wypisałam średnie krajowe w Polsce w poszczególnych latach. Dane pochodzą z GUS-u i dotyczą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz w sektorze przedsiębiorstw.

Średnia krajowa w gospodarce narodowej

Gospodarka narodowa obejmuje wszystkie działalności gospodarcze prowadzone na terytorium danego kraju. Dzieli się na pięć sektorów:

  • I – rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo,
  • II – przemysł wydobywczy, górnictwo i przetwórstwo, budownictwo,
  • III – handel, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, transport, łączność,
  • IV – finanse, ubezpieczenia, marketing, reklama, obrót nieruchomościami,
  • V – edukacja, badania naukowe, turystyka i rekreacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, wojsko, policja.

Główny Urząd Statystyczny raz w roku przedstawia wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za poprzedni rok. Pod uwagę brana jest wysokość wynagrodzenia osobowego brutto, honorariów za prace wynikające z umowy o pracę oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Suma tych wynagrodzeń w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w danym okresie pozwala uzyskać wysokość średniej krajowej za dany rok. Pod uwagę nie są brane wynagrodzenia osób zatrudnionych za granicą, uczniów oraz wykonujących pracę nakładczą.

Średnia krajowa w gospodarce narodowej w latach 2000 – 2018
RokPrzeciętne wynagrodzenie miesięczne bruttoPrzeciętne wynagrodzenie miesięczne netto
20001 923,81 zł1 318,67 zł
20012 061,85 zł1 416,17 zł
20022 133,21 zł1 466 zł
20032 201,47 zł1 508,20 zł
20042 289,57 zł1 561,85 zł
20052 380,29 zł1 616,36 zł
20062 477,23 zł1 674,54 zł
20072 691,03 zł1 844,90 zł
20082 943,88 zł2 095,65 zł
20093 102,96 zł2 228,57 zł
20103 224,98 zł2 312,98 zł
20113 399,52 zł2 435,44 zł
20123 521,67 zł2 520,35 zł
20133 650,06 zł2 610,16 zł
20143 783,46 zł2 702,92 zł
20153 899,78 zł2 783,26 zł
20164 047,21 zł2 886,02 zł
20174 217,51 zł3 042,16 zł
20184 585,03 zł3 307,26 zł
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Polsce z roku na rok rośnie. W 2018 roku wyniosło 4 585,03 zł brutto, co daje 3 307,26 zł netto („na rękę”). W porównaniu do 2017 roku możemy zauważyć wzrost przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju o ok. 8%.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Sektor przedsiębiorstw jest częścią składową całej gospodarki narodowej. Dotyczy on przedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych pracowników przekracza 9 osób. W grudniu 2016 roku liczba osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5 798,9 tys. osób.

Główny Urząd Statystyczny prezentuje dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, a także rocznym – w styczniu każdego roku publikowane są dane za poprzedni rok.

Średnia krajowa to stosunek sumy wynagrodzeń brutto i honorariów wypłaconych osobom zatrudnionym na umowę o pracę oraz wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach do liczby pracowników w danym okresie. Wykluczone są osoby zatrudnione za granicą, uczniowie oraz wykonujący pracę nakładczą.

RokPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (brutto) – średnia za cały rok
20103 434,62 zł
20113 604,68 zł
20123 728,36 zł
20133  837,20 zł
20143  980,24 zł
20154 121,41 zł
20164 277,03 zł
20174 530,47 zł
20184 852,29 zł
RokMiesiącPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (brutto)

2018
styczeń4 588,58 zł
luty4 599,72 zł
marzec4 886,56 zł
kwiecień4 840,44 zł
maj4 696,59 zł
czerwiec4 848,16 zł
lipiec4 825,02 zł
sierpień4 798,27 zł
wrzesień4 771,86 zł
październik4 921,39 zł
listopad4 966,61 zł
grudzień5 274,95 zł
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest powyżej 9 pracowników, również sukcesywnie rośnie. W grudniu 2018 roku przekroczyła 5 000 zł, a dokładniej wyniosła 5 274,95 zł brutto, czyli 3 742,09 zł netto. Jest to jednak spowodowane dodatkowymi wynagrodzeniami, np. tzw. trzynastkami, które są wypłacane niektórym pracownikom, przez co wynik ten nie może być do końca miarodajny.

Ile wynosi średnia krajowa w Polsce w 2019 roku?

A jak kształtuje się wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w bieżącym roku? GUS publikuje regularne obwieszenia w połowie każdego miesiąca. Dotyczą one wysokości średniego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni. Ostatnia publikacja miała miejsce 19 czerwca 2019 roku i informowała o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w maju 2019.

RokMiesiącPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (brutto)

2
0
1
9
styczeń4 931,80 zł
luty4 949,42 zł
marzec5 164,53 zł
kwiecień5 183,31 zł
maj5 054,10 zł
czerwiec5 104,46 zł
lipiec5 182,43 zł
sierpień5 125,26 zł
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 wynosi 5 125,26 zł brutto.

Średnia krajowa w poszczególnych województwach

Zastanawiasz się, w których województw ludzie zarabiają najwięcej? GUS przygotowuje również zestawienie danych dla poszczególnych województw. Jak się okazuje, to właśnie pracownicy z mazowieckiego dostają najwyższe pensje. Ile wynosi średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie?

Dane za rok 2018
WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (brutto)
dolnośląskie4 988,15 zł
kujawsko-pomorskieok. 4 125 zł
lubelskie4 124,45 zł
lubuskie4 205 zł
łódzkieok. 4 400 zł
małopolskie4 786 zł
mazowieckie5 798,47 zł
opolskieok. 4 350 zł
podkarpackie4 027,4 zł
podlaskie4 125 zł
pomorskie4 852,29 zł
śląskie4 968,74 zł
świętokrzyskie4 090,48 zł
warmińsko-mazurskie3 915,80 zł
wielkopolskieok. 4 558 zł
zachodniopomorskieok. 4 509 zł
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Jak widać, zarobki są bardzo różne w poszczególnych rejonach Polski. Różnica między średnimi zarobkami w województwie mazowieckimwarmińsko-mazurskim wynosi aż 2 026 zł! Przyczyną jest duża liczba wielkich, międzynarodowych firm, które mają swoje siedziby w stolicy Polski oraz w dużych miastach, w których wysoki jest również koszt utrzymania, co wpływa na wyższe wynagrodzenie.

Średnia krajowa wykres

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2018, Główny Urząd Statystyczny

Kto zarabia w Polsce najwięcej?

Trudno jednoznacznie określić, kto w naszym kraju zarabia najwięcej. Niedawno pisaliśmy o tym, ile zarabia prezes, dyrektor oraz doradca klienta w banku. Roczne wynagrodzenie prezesa mBanku wyniosło w 2018 roku aż 5 mln zł. Porównując to z miesięcznym średnim wynagrodzeniem brutto, trudno w to uwierzyć, ale takie są realia. Nie każdy z nas może jednak zostać prezesem czy dyrektorem banku lub korporacji. Dlatego zejdę na ziemię i przyjrzę się zarobkom w bardziej powszechnych zawodach.

Pracownik fizyczny vs umysłowy

Do najlepiej płatnych zawodów w Polsce zalicza się te związane z branżą IT, finansową oraz reklamową. Zarobki w branży IT ujawnił portal Gratka.pl. Możemy wyczytać, że w 2018 roku programiści zarabiali 8 000 – 21 000 zł brutto, analitycy od 8 000 do 18 000 zł brutto zaś projektanci od 16 000 do 25 000 zł brutto. W Raporcie płacowym 2018 r. Trendy na rynku pracy Hays znajdziemy również wysokości wynagrodzeń w innych branżach. Całkiem pokaźną sumkę otrzymują starsi prawnicy, których pensja opiewa na 25 000 zł oraz menadżerowie ds. podatków zarabiający ok. 20 000 zł brutto. W branży marketingowej również nie brak stanowisk dobrze płatnych. Brand manager marki może liczyć na 18 000 zł, dyrektor generalny FMCG na 40 000 zł, zaś analityk ds. rozwoju na 12 000 zł brutto.

Pracownicy fizyczni, mimo ogromnego wysiłku wkładanego w codzienną pracę, nie mogą pochwalić się tak dobrymi zarobkami. Częściej jest to minimalna krajowa niż zarobki na poziomie programisty IT.

Małe miejscowości vs duże miasta

Największe zarobki odnotowane zostały w większych miastach – pierwsze miejsce należy do stolicy Polski. Tuż za Warszawą najlepiej zarabiają mieszkańcy GdańskaKatowic. Ich pensja, w teorii, wynosi od 5 972 zł brutto wzwyż. Najniższe pensje otrzymują zaś białostoczanie.

Kobiety vs mężczyźni

Z najnowszego raportu PARP Rynek pracy, edukacja, kompetencje – marzec 2019 wynika, że kobiety są traktowane przez pracodawców coraz bardziej wyrównanie. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju nasz kraj znalazł się na ósmym miejscu w zestawieniu równego traktowania obu płci na rynku pracy – to najlepszy wynik w historii! Pod uwagę brane były takie czynniki, jak wynagrodzenie oraz stopa bezrobocia. Choć nadal widoczne jest różnica w zarobkach, z raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2018 roku mężczyźni zarabiali średnio 3 632 zł netto, zaś kobiety o ponad 1 000 zł mniej, bo 2 432 zł netto.

Jeśli zaś chodzi o stanowiska zajmowane przez kobiety na wyższych szczeblach, to płeć piękna zdecydowanie najlepiej sobie radzi w grupie menadżerek – kobiety zajmują 47% stanowisk.

Średnia krajowa a dominanta – jakie są różnice w kwotach?

Dominanta to kwota, która dominuje wśród wynagrodzeń w danej grupie badanych. GUS publikuje wysokość dominanty wśród Polaków tylko raz na dwa lata. Jak łatwo się domyślić, kwota ta jest całkowicie różna od podawanej co miesiąc średniej krajowej. Co więcej, dominanta jest nawet o połowę niższa od przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo, w 2016 roku dominanta wyniosła 2 074,03 zł brutto, czyli tylko 1 500 zł netto! Średnia krajowa dla analogicznego okresu wyniosła zaś 4 346,76 zł brutto, czyli 3 094 zł na rękę. Prawda jest taka, że to właśnie dominanta dokładniej oddaje realne zarobki Polaków.

Najniższa krajowa a średnia krajowa

Jak już wspomniałam, średnia krajowa nijak ma się do realnych zarobków w naszym kraju. Bardziej wiarygodnym kryterium jest najniższa krajowa netto w Polsce, którą spora część rodaków co miesiąc otrzymuje od swojego pracodawcy. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w 2019 roku wynosi:

  • 2 250 zł brutto,
  • 1 634 zł netto.

Średnia krajowa jest więc ponad dwa razy wyższa niż najniższa krajowa, co daje ogromną różnicę!

Wysokość średniej krajowej nie jest miarodajnym czynnikiem określającym zarobki w naszym kraju. Do ich wyliczeń brane są pod uwagę tylko przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 osób oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Zdecydowanie bardziej wiarygodnym źródłem jest dominanta, czyli kwota dominująca wśród wynagrodzeń w Polsce. Ta, jest ponad dwukrotnie niższa niż średnia krajowa…

 

Fotografia: Michael Longmire

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
Jaka powinna być temperatura w lodówce? Optymalne ustawienia

Jaka powinna być temperatura w lodówce? Optymalne ustawienia

Oszczędności należy szukać wszędzie – również w codziennym użytkowaniu...

więcej

Ile zarabia programista?

Ile zarabia programista?

Zarobki programistów w Polsce – i na świecie –...

więcej

Saldo konta a dostępne środki – czym to się różni?

Saldo konta a dostępne środki – czym to się różni?

Chcesz zobaczyć, ile środków masz na swoim koncie osobistym,...

więcej

Kredyt na mieszkanie dla studenta – kiedy można uzyskać i jak wybrać kredyt hipoteczny?

Kredyt na mieszkanie dla studenta – kiedy można uzyskać i jak wybrać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to jeden z kluczowych produktów finansowych, których...

więcej

Kredyt na samochód – jak wybrać i na co zwrócić uwagę? Porady do wyboru odpowiedniego kredytu samochodowego
Leasing samochodu – jak działa to popularne rozwiązanie? Zalety i wady leasingu auta

Leasing samochodu – jak działa to popularne rozwiązanie? Zalety i wady leasingu auta

Leasing samochodu kojarzy się z działalnością gospodarczą, ale obecnie...

więcej

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – czym się różnią i jaką wybrać?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – czym się różnią i jaką wybrać?

Formy opodatkowania bardzo różnią się od siebie. Wybierając sposób...

więcej

Ile kosztuje gram złota? Rola złota w gospodarce, sposób ustalania ceny złota i inwestowanie w złoto
Czy nadpłata kredytu hipotecznego jest opłacalna? Kiedy warto nadpłacać?

Czy nadpłata kredytu hipotecznego jest opłacalna? Kiedy warto nadpłacać?

Masz kredyt hipoteczny, ale go nie nadpłacasz? Myślisz, że...

więcej

Nowe chwilówki na rynku w 2019 roku

Nowe chwilówki na rynku w 2019 roku

Szukasz nowej firmy pożyczkowej oferującej chwilówki online? Sprawdź, jakie...

więcej

Ile kosztuje iPhone 11 oraz iPhone 11 Pro i Pro Max? Który model iPhone warto teraz kupić?

Ile kosztuje iPhone 11 oraz iPhone 11 Pro i Pro Max? Który model iPhone warto teraz kupić?

Zdecydowałeś się dołączyć do grona właścicieli sprzętów z nadgryzionym...

więcej

Wspólne konto bankowe – rachunek dla małżeństw, par lub dwojga

Wspólne konto bankowe – rachunek dla małżeństw, par lub dwojga

Minęły już czasy, kiedy za prowadzenie konta w banku...

więcej

Ile wynosi średnia krajowa 2019 w Polsce? Sprawdzamy!

Ile wynosi średnia krajowa 2019 w Polsce? Sprawdzamy!

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętny Kowalski...

więcej

Praca dodatkowa w domu oraz dorywcze zajęcia na wieczory lub weekendy

Praca dodatkowa w domu oraz dorywcze zajęcia na wieczory lub weekendy

Masz stałą pracę, ale obecna pensja Ci nie wystarcza?...

więcej

Licytacje komornicze – przyczyny, charakter i przydatne informacje dla osób, które chcą wziąć udział w aukcji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *