Jak wyjść z długów? Droga do wolności finansowej a bankructwo

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które stały się niewypłacalne, a stan ten jest wynikiem zdarzeń losowych, nieprzewidywalnych, nie wynika zaś z rażącego niedbalstwa dłużnika. Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Jak wyjść z długów? Droga do wolności finansowej a bankructwo

Prawo upadłościowe mówi, że upadłość jest przywilejem osoby zadłużonej, nie jest jednak jej obowiązkiem. Oznacza to, że osoba niewypłacalna może złożyć wniosek o upadłość, ale nie jest to obligatoryjne. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku upadłości firmy – przedsiębiorca ma obowiązek w określonym czasie złożyć wniosek o upadłość. Jeśli spóźni się z wnioskiem lub nie złoży go mimo powstania niewypłacalności, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami – karami pieniężnymi, karami pozbawienia wolności i zakazem prowadzenia działalności przez ustalony okres.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie, które ma umożliwić dłużnikowi wyjście ze spirali zadłużenia, pozwala też na odzyskanie należności przez wierzycieli. Wbrew krążącej opinii upadłość konsumencka nie jest dla każdego, a jedynie dla osób, które udowodnią, że w stan niewypłacalności wpadły nie ze swojej winy, a jedynie na skutek niesprzyjających i niedających się przewidzieć okoliczności. Do takich można zaliczyć chorobę, niezawinioną utratę pracy, kalectwo itp.

Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewypłacalnych. Przez niewypłacalność rozumie się sytuację, kiedy niemożliwe staje się realizowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a stan ten trwa przynajmniej 3 miesiące. Wystarczy też tylko jeden wierzyciel, jeden niespłacany dług – czynsz, rata kredytu, rata za zakup sprzętu itp. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć jedynie wobec osób, które nie wykazały się rażącym niedbalstwem, nie przyczyniły się celowo do pogłębienia swojego zadłużenia.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem do ogłoszenia bankructwa jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek musi zostać poprawnie wypełniony, warto poświęcić mu nieco czasu, ponieważ nieścisłości lub brak wymaganych informacji mogą prowadzić do jego odrzucenia lub opóźnić ogłoszenie upadłości, ponieważ dłużnik zostanie poproszony o wyjaśnienia i uzupełnienie niezbędnych danych. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oprócz podstawowych danych osobowych oraz wyszczególnienia długów i wyliczenia wierzycieli musi zawierać uzasadnienie. To najważniejsza część pisma – wytłumaczenie, dlaczego dłużnik stał się niewypłacalny. W celu udowodnienia, że nie ma w tym jego winy, warto zgromadzić wszelkie dowody – rachunki za leczenie, korespondencję z wierzycielami dokumentującą próbę zawarcia ugody oraz chęć spłaty zadłużenia, rachunki, rozwiązanie umowy o pracę itp. Tylko dłużnik, który udowodni, że jego kłopoty finansowe powstały bez jego winy, może liczyć na przychylność sądu i ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Po ogłoszeniu upadłości powołany zostaje sędzia-komisarz oraz syndyk masy upadłości, który przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego. Syndyk dokonuje również spisu majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy upadłości i zostanie spieniężony w celu pokrycia zadłużenia, spłaty wierzycieli. Po upłynnieniu majątku oraz spłacie części długów powstaje plan spłat uwzględniający należności, których nie udało się spłacić z uzyskanych wcześniej funduszy. Plan spłat jest harmonogramem miesięcznych rat pokrywanych przez upadłego przez maksymalnie 36 miesięcy. Po zrealizowaniu planu spłat następuje oddłużenie (umorzenie pozostałych długów). Warto jednak mieć na względzie, że istnieją długi nieumarzalne, do których zaliczają się m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
  Najlepsze miasta dla seniorów 2019: Opole zamyka pierwszą dziesiątkę

  Najlepsze miasta dla seniorów 2019: Opole zamyka pierwszą dziesiątkę

  Opole zajęło 10 miejsce w rankingu Najlepsze miasta dla...

  więcej

  Raport Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Kielce na 8 miejscu

  Raport Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Kielce na 8 miejscu

  Kielce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu Najlepsze miasta...

  więcej

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Wrocław na 7 miejscu

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Wrocław na 7 miejscu

  „Wrocław miastem mądrym, pięknym, zasobnym – miastem, które jednoczy...

  więcej

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Olsztyn w pierwszej piątce

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Olsztyn w pierwszej piątce

  Olsztyn w rankingu Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019 zajął...

  więcej

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Toruń tuż za podium

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Toruń tuż za podium

  Drugie co do wielkości miasto województwa kujawsko-pomorskiego wypadło bardzo...

  więcej

  Jak bezpiecznie robić zakupy na AliExpress?

  Jak bezpiecznie robić zakupy na AliExpress?

  AliExpress nazywane często jest “chińskim Allegro”. Z jednej strony...

  więcej

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Poznań liderem!

  Ranking Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019: Poznań liderem!

  Poznań zajął pierwsze miejsce w rankingu Najlepsze Miasta dla...

  więcej

  Black Friday – gdzie szukać okazji?

  Black Friday – gdzie szukać okazji?

  Black Friday to zakupowy zwyczaj, który przyszedł do nas...

  więcej

  Raport Najlepsze miasta dla seniorów 2019

  Raport Najlepsze miasta dla seniorów 2019

  Nasze społeczeństwo starzeje się. Według danych GUS w 2018...

  więcej

  Ile kosztuje rozwód, jak długo trwa i co warto wiedzieć, przed złożeniem pozwu?

  Ile kosztuje rozwód, jak długo trwa i co warto wiedzieć, przed złożeniem pozwu?

  Do decyzji o rozwodzie jedni dojrzewają latami, inni podejmują...

  więcej

  Instrumenty finansowe i ich rodzaje – klasyfikacja instrumentów i rynków

  Instrumenty finansowe i ich rodzaje – klasyfikacja instrumentów i rynków

  Instrumenty finansowe są bezpośrednio związane z rynkami finansowymi. Zrozumienie...

  więcej

  Podpis elektroniczny – zwykły i kwalifikowany. Jak działa i dlaczego warto go mieć?

  Podpis elektroniczny – zwykły i kwalifikowany. Jak działa i dlaczego warto go mieć?

  Podpis elektroniczny to skuteczne narzędzie umożliwiające wiele czynności za...

  więcej

   15 najbardziej klimatycznych kawiarni w Warszawie

   15 najbardziej klimatycznych kawiarni w Warszawie

   Dzień bez kawy to dla Ciebie dzień stracony? Nie...

   więcej

   Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co powinno zawierać? Sytuacje, w których trzeba je dostarczyć
   Leasing operacyjny a finansowy – jakie są różnice i który jest korzystniejszy?

   Leasing operacyjny a finansowy – jakie są różnice i który jest korzystniejszy?

   Leasing operacyjny i leasing finansowy są rozwiązaniami skierowanymi przede...

   więcej

   Dodaj komentarz

   Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *