Kredyty i pożyczki w czasach kryzysu

Obecnie cały świat walczy z koronawirusem SARS-CoV-2. Jego skutki są dotkliwe nie tylko pod względem zdrowotnym, ale także gospodarczym i finansowym. Pozamykane placówki edukacyjne, centra handlowe, kina, restauracje, salony fryzjerskie itd., to tylko niektóre z wprowadzonych restrykcji. Sytuacja związana z pandemią ma negatywny wpływ na całą gospodarkę – upadają firmy, ludzie tracą pracę, tym samym wzrasta bezrobocie a finanse osobiste większości z nas nie mają się za dobrze. Co więc zrobić w sytuacji, gdy masz zaciągnięty kredyt lub pożyczkę, a straciłeś właśnie źródło utrzymania? Jakie rozwiązania oferują banki i firmy pożyczkowe? Czy jest jakieś wyjście z tej patowej sytuacji?
Kredyty i pożyczki w czasach kryzysu

Panująca pandemia po raz kolejny uświadamia każdemu, jak ważne jest dbanie o swoje pieniądze i posiadanie poduszki finansowej. Prowadzenie finansów w czasach kryzysu nie jest najłatwiejszą sprawą. Ideałem byłoby, gdybyś miał odłożone pieniądze na pół roku do przodu, jednak nie każdy zbudował sobie taki bufor bezpieczeństwa. Co zrobić w sytuacji kryzysu, gdy gospodarka nie ma się zbyt dobrze i wiele firm upada? Jak poradzić sobie z długami, w przypadku utraty pracy lub obniżki zarobków? Jest kilka rozwiązań. Przeanalizowałam, z jakich pomocy możesz skorzystać, gdy w związku z ogólnoświatowym kryzysem, nie masz środków na spłatę zobowiązań w banku lub firmie pożyczkowej.

Koronawirus a kredyty w bankach

Rozważam tu scenariusz aktualny, ale niezależnie od tego, co się dzieje, w przypadku kłopotów finansowych, jeśli masz taki zapis w umowie, możesz wnioskować do banku o wakacje kredytowe.

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby wspomóc gospodarkę w tym trudnym czasie. Jednak projekt ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową według wielu przedsiębiorców jest niewystarczający i nie uchroni wielu firm przed redukcją zatrudnienia lub bankructwem. 

Z kolei oprócz tego tworzone są rekomendacje mające pomóc wszystkim konsumentom, którzy mają problem ze spłatą kredytów w tym trudnym czasie. Przykładowo, UOKiK wyszedł z propozycją, aby umożliwić zawieszenie spłaty kredytów konsumenckich i hipotecznych nawet na rok – jednak nie znalazła się ona w propozycji tarczy antykryzysowej. Zaproponował także m.in. ustanowienie górnych limitów na marże czy ceny produktów finansowych dla pożyczkobiorców – i te rozwiązania rząd planuje rozważyć.

Na ten moment, dzięki inicjatywie prezydenta, sektor bankowy zdecydował się jedynie na 3-miesięczne zawieszenie spłaty kredytów po wcześniejszym złożeniu wniosku. Jak wynika z deklaracji ZBP, na wakacje kredytowe właściwie może liczyć każdy klient, który bezpośrednio lub pośrednio dotknięty jest skutkami epidemii koronawirusa. Jak więc do obecnej sytuacji przygotowały się banki? Co proponują klientom w związku z sytuacją kryzysową? Poniżej znajdziesz informację o wybranych bankach i ich propozycjach dla klientów, których dotknęła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.

Propozycje banków w związku z koronawirusem

Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

 • Alior Bank – jeśli jesteś klientem tego banku i znajdujesz się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, możesz skorzystać z odroczenia rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. W pierwszym przypadku możesz je odroczyć maksymalnie trzy miesiące, w drugim – aż do pół roku. Wnioski możesz złożyć online za pośrednictwem strony internetowej banku. 
 • Bank BNP Paribas – umożliwia odłożenie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Jeśli jesteś klientem tego banku, masz również możliwość karencji w spłacie samego kapitału do 6 miesięcy. Chcesz skorzystać z tego rozwiązania? Wystarczy, że po złożeniu wniosku o odroczenie rat online, zgłosisz taką potrzebę w rozmowie telefonicznej z doradcą.
 • Bank BPS – klienci banku mogą skorzystać z bezpłatnego zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do 3 miesięcy. Wystarczy złożyć wniosek – np. w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, liczba rat nie ulegnie zmianie.
 • Deutsche Bank Polska – bank umożliwia klientom jednorazowe zawieszenie pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytów na okres 3 miesięcy. Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. 
 • Getin Noble Bank – wprowadził możliwość odroczenia spłat rat kredytów hipotecznych, gotówkowych i samochodowych na 3 miesiące. Wystarczy złożyć wniosek online. Jeśli masz kredyt hipoteczny w tym banku możesz zadecydować, czy chcesz odroczyć tylko część kapitałową raty czy też część odsetkową. Z kolei w przypadku posiadania kredytu gotówkowego możesz wybrać zawieszenie pełnych rat kapitałowo-odsetkowych, a przy kredytach samochodowych tylko części kapitałowej.
 • Idea Bank – oferuje wakacje kredytowe trwające do 6 miesięcy wszystkim klientom mającym kredyt w banku – sam decydujesz, na jaki okres potrzebujesz zawieszenia spłaty. W czasie wakacji nie będziesz spłacał rat kapitałowych, tylko należne odsetki. W przypadku kredytu Fair, w którym raty obejmują wyłącznie kapitał, wartość spłacanych rat zostanie obniżona o 80%. Harmonogram spłat zostanie wydłużony o okres wakacji kredytowych. W przypadku kredytów odnawialnych, linie kredytowe zapadające do czerwca 2020 r. włącznie, będą mogły być przedłużone na kolejne 6 miesięcy.
 • ING Bank Śląski – jeśli jesteś klientem banku, możesz skorzystać z sześciomiesięcznych wakacji kredytowych. Masz do wyboru: spłacanie odsetek i składki ubezpieczania kredytu oraz nieruchomości przez 3 lub 6 miesięcy albo tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Jeśli będziesz chciał skorzystać z zawieszenia pełnych rat, bank wydłuży okres finansowania kredytu. Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć online.
 • mBank – bank oferuje odroczenie spłaty części kapitałowej rat kredytu na okres do pół roku. Z takiej możliwości mogą skorzystać posiadacze kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych.
 • Bank Millennium – jeśli jesteś klientem banku i znajdujesz się w trudnej sytuacji w związku z panującą pandemią, możesz zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu na trzy miesiące. Chęć skorzystania z wakacji kredytowych musisz zgłosić telefonicznie w TeleMillennium. W przypadku pozytywnej decyzji okres kredytowania zostaje wydłużony o czas zawieszenia.
 • Nest Bank – masz kredyt w Nest Banku, a w związku z koronawirusem stan Twoich finansów uległ pogorszeniu? Możesz wnioskować o trzymiesięczne wakacje kredytowe, jeśli zaległości w spłacie raty nie przekraczają 20 dni. Odroczenie spłat dotyczy wyłącznie części kapitałowej rat. Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć online.
 • Bank Pekao – możesz bezpłatnie zawiesić spłatę rat kredytów i pożyczek online, w serwisie Pekao24.  Jeśli masz pożyczkę gotówkową (Pożyczka Ekspresowa) możesz wnioskować o zawieszenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych lub zawieszenie samych rat kapitałowych nawet na 6 miesięcy. W przypadku kredytu mieszkaniowego możesz wnioskować o zawieszenie spłaty rat nawet na 3 miesiące.
 • Bank PKO BP – proponuje swoim klientom wakacje kredytowe na okres 3 miesięcy – niezależnie od tego, czy wcześniej korzystałeś z takiej możliwości. Jednak jeśli posiadasz jakieś zaległości w spłacie, nie będziesz mógł skorzystać z wakacji kredytowych. Możliwe jest zawieszenie całej raty, albo tylko części kapitałowej (w przypadku kredytu lub pożyczki gotówkowej), natomiast jeśli masz kredyt lub pożyczkę hipoteczną możesz zawiesić tylko y całą ratę kapitałowo-odsetkową.
 • Raiffeisen Bank – jesteś klientem tego banku i masz tam kredyt hipoteczny? Możesz skorzystać z wakacji kredytowych na okres 3 miesięcy – zawieszenie dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej rat.
 • Santander Bank Polska – bank oferuje odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres 3 lub 6 miesięcy. Możesz wnioskować o wakacje kredytowe poprzez infolinię banku lub w jego placówkach.

 Banki w czasie obecnego kryzysu stosują wakacje kredytowe polegające albo na odroczeniu całej raty kapitałowo-odsetkowej, albo tylko na jej części kapitałowej. Najczęściej możesz odroczyć spłatę kredytu na 3 miesiące. Niektóre banki oferują również możliwość zawieszenia jej na 6 miesięcy. Jednak musisz pamiętać, że po zakończeniu wakacji kredytowych Twoje raty mogą być wyższe lub łączne koszty finansowania mogą wzrosnąć, a także może wydłużyć się okres kredytowania. Realnie zapłacisz więc więcej niż gdybyś nie korzystał z wakacji kredytowych, ponieważ oprócz zawieszonych rat będziesz musiał pokryć doliczone odsetki. 

Pożyczki w dobie kryzysu

Wiemy, jakie rozwiązania dla klientów, którzy odczuwają finansowe konsekwencje związane z pandemią koronawirusa, przygotowały poszczególne banki. A jak to wygląda z perspektywy firm pożyczkowych? Czy klienci mogą liczyć na jakąś pomoc?

Instytucje zrzeszające firmy pożyczkowe wydały rekomendacje, które mają być drogowskazem dla członków stowarzyszeń, jak postępować wobec klientów, którzy są bezpośrednio dotknięci skutkami pandemii koronawirusa. I tak Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP), zrzeszający blisko 80 proc. rynku pożyczek pozabankowych udzielanych przez internet, w swojej rekomendacji wskazuje, aby członkowie PZIP umożliwili klientom:

 • odroczenie terminu spłaty pożyczki (całości lub części raty) na uzasadniony i dostatecznie udokumentowany wniosek klienta;
 • składanie wniosków o odroczenie online i bez pobierania opłat;
 • w przypadku utrzymania stanu epidemicznego po okresie odroczenia spłaty, pożyczkodawca umożliwi wnioskowanie o odroczenie spłaty na niezmienionych zasadach.

Dodatkowo, uwzględniając ekonomiczne i społeczne skutki epidemii, firmy pożyczkowe zrzeszone w PZIP powinny: 

 • zaktualizować modele scoringowe i sposób liczenia zdolności kredytowej;
 • dostosować ofertę;
 • zmodyfikować procedury upominawcze i windykacyjne wobec osób bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii oraz  i wprowadzić możliwość odroczonej spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia

Natomiast Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (zrzeszające firmy, które łącznie mają 60-procentowym udział w rynku pożyczek pozabankowych) rekomendują swoim członkom wdrożenie jednego lub wielu zaproponowanych rozwiązań. Są one skierowane dla klientów, którzy na koniec lutego 2020 r. nie mieli opóźnień w dotychczasowej spłacie. Proponowane rozwiązania to m.in.:

 • zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 1 miesiąca, w zależności od rodzaju produktu, z możliwością przedłużenia o kolejny okres;
 • przesunięcie daty spłaty rat pożyczki z ewentualnym, odpowiednim do tego przesunięcia wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa;
 • obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej przez okres do 2 miesięcy z ewentualnym odpowiednim wydłużeniem okresu, na jaki zawarta jest umowa i możliwością przedłużenia na kolejny okres;
 • niepobieranie, od dnia złożenia wniosku, odsetek za zwłokę, w przypadku zalegania przez klienta z płatnością raty, przez okres uzgodniony z klientem”.

 

Instytucje finansowe w dobie kryzysu starają się pomagać klientom, proponując rozwiązania mogące czasowo odciążyć ich od spłaty zobowiązań. Jednak musisz pamiętać, że niezależnie od typu produktu, który posiadasz w swoim portfelu, korzystając z wakacji kredytowych czy odroczenia terminu spłaty, i tak prędzej czy później będziesz musiał zapłacić brakujące raty i to z dodatkowymi odsetkami. Dlatego mądrze korzystaj z zaproponowanych rozwiązań i dokładnie je analizuj. Jeśli faktycznie straciłeś źródło dochodu, nie masz oszczędności i nie masz z czego opłacić zobowiązań, zawieszenie spłaty rat może być dla Ciebie chwilowo dobrym rozwiązaniem. Jednak zawsze przed podjęciem decyzji, dokładnie analizuj ofertę wakacji kredytowych. 

 

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
Podsumowanie 2020 roku: jaki był to rok z perspektywy finansowej?

Podsumowanie 2020 roku: jaki był to rok z perspektywy finansowej?

Koniec roku to czas podsumowań. 2020 był rokiem, który...

więcej

Black Friday 2020 – gdzie szukać okazji?

Black Friday 2020 – gdzie szukać okazji?

Black Friday to zakupowy zwyczaj, który przyszedł do nas...

więcej

Black Friday czy Fake Friday – czy warto kupować podczas święta zakupów?

Black Friday czy Fake Friday – czy warto kupować podczas święta zakupów?

Szaleństwo zakupowe podczas Black Week to norma. Tegoroczny Black...

więcej

10 największych platform zakupowych na świecie (w tym Allegro!)

10 największych platform zakupowych na świecie (w tym Allegro!)

Zakupy online stały się nieodzownym elementem naszego życia. Ich...

więcej

Księgowość online – dla kogo jest to rozwiązanie i ile kosztuje

Księgowość online – dla kogo jest to rozwiązanie i ile kosztuje

Prowadzisz działalność gospodarczą, więc zapewne korzystasz z usług księgowych,...

więcej

Kredyt we frankach – sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie!

Kredyt we frankach – sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie!

Według danych BIK, na koniec 2019 r. Frankowicze...

więcej

Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

Zakupy online cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem. Znany od...

więcej

Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

Szukasz kredytu na 100 tys. zł? Chcesz nim sfinansować...

więcej

Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu – komu przysługuje?
Kto jest właścicielem najpopularniejszych mediów w Polsce

Kto jest właścicielem najpopularniejszych mediów w Polsce

Zastanawiałeś się kiedyś kto kieruje największymi mediami w Polsce?...

więcej

GearBest – jak kupować i płacić? Jakie są opinie o sklepie?

GearBest – jak kupować i płacić? Jakie są opinie o sklepie?

Kupowanie przez internet weszło na inny poziom, odkąd na...

więcej

Zwolnienie lekarskie 2020 – zasady

Zwolnienie lekarskie 2020 – zasady

Dopadła Cię choroba, masz problemy ze zdrowiem i utrudnia...

więcej

Jak sprawdzić firmę czy istnieje i jest zarejestrowana?

Jak sprawdzić firmę czy istnieje i jest zarejestrowana?

Masz zamiar rozpocząć współpracę z daną firmą? W myśl...

więcej

Jak uczyć dzieci finansów?

Jak uczyć dzieci finansów?

Coraz częściej przekonujemy się, że edukacja finansowa to naprawdę...

więcej

Ile wynosi najniższa emerytura w 2020 i komu przysługuje?

Ile wynosi najniższa emerytura w 2020 i komu przysługuje?

Wiemy już, ile wyniesie najniższa emerytura w 2020 roku.1...

więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *