Kredyt studencki – co to jest, jak go otrzymać i kiedy się opłaca?

Jesteś studentem lub doktorantem i potrzebujesz dodatkowego wsparcia finansowego? Możesz skorzystać z najtańszego kredytu na rynku – kredytu studenckiego. Kto może go otrzymać, jakie warunki należy spełnić i czy warto zaciągać takie zobowiązanie? O tym przeczytasz poniżej.
Kredyt studencki – co to jest, jak go otrzymać i kiedy się opłaca?

Co to jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to korzystna forma pomocy finansowej dla studentów i doktorantów. Udzielany jest bez względu na rodzaj uczelni, do której uczęszczasz – czy jest ona publiczna czy też prywatna – oraz trybu studiów (dzienny, zaoczny, wieczorowy). To atrakcyjny i najtańszy rodzaj kredytu bankowego dostępny na rynku. 

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w kredytach studenckich. Wprowadziła je ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Obecnie o kredyt studencki mogą się starać:

 • studenci, którzy nie ukończyli 30 lat,
 • doktoranci, którzy nie ukończyli 35 lat,
 • osoby ubiegające się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej (przed podpisaniem umowy kredytowej musisz przedłożyć bankowi zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że jesteś studentem lub doktorantem).

Jeśli ukończyłeś studia, nie możesz ubiegać się o kredyt na kolejne studia na takim samym poziomie – chyba, że nie korzystałeś wcześniej z kredytu na tym poziomie kształcenia i spełniasz warunki dotyczące wieku.

Inne warunki, które musisz spełnić, aby dostać kredyt studencki, to:

 • dochód netto na jednego członka rodziny nieprzekraczający 2,5 tys. zł,  
 • poręczenie spłaty kredytu przez rodziców – jeśli dochody rodziców są za niskie, możesz starać się o poręczenie BGK lub ARiMR. 
Pamiętaj!

Poręczenie kredytu przez rodziców czy kogoś z rodziny wpływa na ich zdolność kredytową. Jest to odnotowywane w BIK, co czasami może pociągać za sobą negatywne dla żyranta konsekwencje.

Poręczenie spłaty kredytu studenckiego – na czym polega?

Podczas ubiegania się o kredyt studencki musisz wskazać poręczyciela, czyli osobę, która w razie konieczności ureguluje zaciągnięte przez Ciebie zobowiązania. Zazwyczaj poręczycielami są rodzice. Co jednak w przypadku, gdy mają oni za niskie dochody lub nie jesteś w stanie wskazać poręczyciela? Możesz ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

BGK może poręczyć kredyt studencki na:

 • 100% kapitału – jeśli dochód na osobę w Twojej rodzinie wynosi do 1 500 zł,
 • 90% kapitału – jeśli dochód na osobę w Twojej rodzinie wynosi do 2 000 zł.
Pamiętaj!

W przypadku, gdy będziesz chciał skorzystać z poręczenia BGK, zostanie Ci naliczona dodatkowa prowizja, która wynosi 1,5% transz.

Natomiast o poręczenie kredytu studenckiego w ARiMR mogą się ubiegać tylko studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. W zależności od wysokości dochodu na osobę w Twojej rodzinie Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu.  Poręczenie na 100% kapitału otrzymasz, jeśli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1 000 zł. O poręczenia Agencji można się ubiegać w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz w SGB-Banku.

Kredyt studencki – do ilu lat?

Kredyt studencki może być wypłacany studentom maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres 10  miesięcy w każdym roku akademickim. W okresie wakacji transze nie są uruchamiane. 

Jaka jest wysokość kredytu dla studenta?

W kredycie studenckim możesz wnioskować o kwoty w wysokości: 400, 600, 800 i 1 000 zł. Wysokość miesięcznej transzy finansowania jest ustalana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich łączna suma nie może przekroczyć 60 transz dla studentów i 40 dla doktorantów. Maksymalnie w ramach kredytu studenckiego możesz otrzymać łącznie 60 000 zł, jeśli jesteś studentem lub 40 000 zł – jeśli robisz doktorat. 

Pamiętaj!

Sam określasz wysokość transzy kredytu podczas wnioskowania o niego. Co ważne, możesz podwyższyć lub obniżyć transzę kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o kredyt studencki?

Dzięki zmianom w prawie obecnie o kredyt studencki możesz się ubiegać przez cały rok, w dowolnym okresie studiów. Dodatkowo Twój wniosek będzie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia.

Jeśli spełniasz wymagania potrzebne do ubiegania się o kredyt studencki i chcesz skorzystać z tej formy finansowania, musisz złożyć wniosek. Możesz to zrobić tradycyjnie, w formie papierowej, składając go w oddziale instytucji kredytującej lub online, za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

Kredyt studencki – który bank?

Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego można składać w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski,
 • Bank Pekao,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

To, na jakich warunkach udzielany jest kredyt studencki, najlepiej sprawdzić w bankach go udzielających. Warto sprawdzić opłaty i prowizje, a także wymagane dokumenty.

Kredyt studencki – jakie dokumenty?

Składając wniosek o kredyt studencki, musisz pamiętać o dołączeniu do niego następujący dokumentów:

 • zaświadczenia z uczelni/szkoły doktorskiej potwierdzającego, że jesteś studentem lub doktorantem,
 • jeśli ubiegasz się o przyjęcie na uczelnie wyższą – dokumentu potwierdzającego udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • oświadczenia o wysokości dochodów i liczbie członków Twojej rodziny za poprzedni rok,
 • dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą kredytu do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku o kredyt studencki musisz wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. 

Kredyt studencki – jakie opłaty?

Jeśli zdecydujesz się na wzięcie kredytu studenckiego, to musisz pamiętać o prowizji. Wynosi ona od 0 do 5% kwoty otrzymywanych transz. 

Ważne!

Możesz uniknąć prowizji lub ją zmniejszyć, otwierając konto studenckie w banku, w którym będziesz brać kredyt.

W przypadku, gdy korzystasz z poręczenia BGK jako zabezpieczenia spłaty kredytu – musisz liczyć się z prowizją na rzecz BGK – aktualnie 1,5% od każdej transzy.

Dodatkowo, w zależności od banku, który wybierzesz, możesz mieć do czynienia z opłatą:

 • przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku,
 • za uruchomienie kredytu,
 • za nadpłatę kredytu,
 • za wcześniejszą spłatę kredytu.

Dlaczego warto skorzystać z kredytu studenckiego?

Przede wszystkim warto skorzystać z tego produktu ze względu na niezwykle niskie koszty – nieporównywalne do innych kredytów konsumpcyjnych.

Zaletą kredytu studenckiego jest jego niskie oprocentowanie w skali roku . W okresie, gdy będziesz spłacał kredyt w ratach, wynosi ono połowę stopy redyskontowej NBP, czyli obecnie 0,87% w skali roku (w sierpniu 2019 r. stopa redyskontowa wynosiła 1,75%). BGK pokrywa pozostałą część odsetek. Dodatkowo – w czasie pobierania przez Ciebie transz kredytu i w trakcie dwuletniej karencji odsetki od kredytu spłacane są w całości przez budżet państwa. 

Kredyt dla studenta to również dogodne raty w całym okresie spłaty. Regulujesz to zobowiązanie w równych miesięcznych ratach, których liczba stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu.

Ewentualnym minusem tego rozwiązania jest konieczność pilnowania wszystkich formalności, m.in. na czas musisz poinformować o tym, że nadal studiujesz. 

Kredyt studencki jako inwestycja?

W związku z tym, że kredyt studencki to najtańszy z możliwych kredytów bankowych, warto pomyśleć o tych dodatkowych środkach jako o inwestycji.

 • Konto oszczędnościowe, lokata, a może giełda?
  Jeżeli stać Cię na utrzymanie się podczas nauki i nie jesteś nastawiony wyłącznie na bieżące konsumowanie pieniędzy z kredytu studenckiego, możesz pomyśleć o tym, żeby zaczęły one pracować na siebie. W związku z tym, że oprocentowanie kredytu, gdy zaczniesz go spłacać, będzie wynosić połowę stopy redyskontowej NBP – obecnie jest to wspomniane 0,87 proc. – wystarczy, że środki z kredytu ulokujesz np. na depozycie bankowym o oprocentowaniu wyższym niż 1 proc. Możesz sprawdzać oferty lokat krótkoterminowych i tam od czasu do czasu lokować swoje pieniądze, aby pracowały. Możesz także zacząć budować swój portfel inwestycyjny. O tym, w co i jak inwestować pieniądze, przeczytasz w naszym poradniku w co inwestować niskie kwoty.
 • Inwestycja w siebie
  Inną opcją jest inwestycja kredytu studenckiego w siebie, w swój rozwój. Możesz wybrać się na kurs językowy, graficzny czy kupić laptopa, na którym będziesz mógł pracować. Podnoszenie swoich kompetencji w przyszłości zaprocentuje wyższą pensją.
 • Poduszka finansowa
  Możesz także kredyt studencki potraktować jako poduszkę finansową. Będziesz mógł ją wykorzystać po zakończeniu studiów, gdy zaczniesz swoją karierę zawodową. Może być ona przydatna także, gdy w Twojej rodzinie wystąpią problemy finansowe.

Pomysłów inwestycji tych pieniędzy jest wiele. Nie musisz się tłumaczyć bankowi, na co je przeznaczysz. Warto tylko używać ich z głową i jeśli tylko masz taką możliwość, to zamiast na bieżącą konsumpcję przeznacz je na inwestycje.

Jak spłacić kredyt dla studenta?

Jeśli zdecydujesz się na wzięcie kredytu studenckiego jego spłatę rozpoczniesz dopiero po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Masz więc sporo czasu na uzbieranie potrzebnych środków. Dodatkowo jego spłata jest rozłożona na dwukrotnie większą liczbę rat niż liczba wypłaconych transz kredytu studenckiego. Dzięki temu regulowanie należności nie powinno zachwiać Twoją płynnością finansową. Oczywiście, możesz wystąpić do banku z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. Wszystko zależy od Twojej sytuacji finansowej.

Czy można zawiesić kredyt studencki?

W przypadku trudnej sytuacji życiowej możesz wnioskować o zawieszenie kredytu studenckiego. Jednak pamiętaj, że może to być okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Dodatkowo, możesz się ubiegać o zmniejszenie miesięcznej raty do 20% Twojego średniego miesięcznego dochodu.

Umorzenie kredytu studenckiego – czy można?

Umorzenie kredytu dla studenta jest możliwe w trzech sytuacjach. Po pierwsze, gdy znalazłeś się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub trwale utraciłeś zdolność do spłaty zobowiązań. W pierwszym przypadku możesz wnioskować o umorzenie kredytu studenckiego częściowo, natomiast w drugim – w całości. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Dodatkowo, jeśli znalazłeś się w grupie najlepszych absolwentów w danym roku akademickim, na Twój wniosek bank może umorzyć część Twojego kredytu. To, jaka jego część zostanie umorzona, zależy do tego, w której grupie najlepszych absolwentów się znalazłeś:

 • umorzenie 50% kredytu – gdy ukończyłeś studia/kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – gdy ukończyłeś studia/kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku, gdy ukończyłeś studia/kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

Wniosek w tej sprawie wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym znalezienie się w grupie najlepszych absolwentów musisz złożyć w instytucji kredytującej. Fakt, że połowa kredytu może zostać umorzona, to skuteczna mobilizacja do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce.

Przerwane studia, warunek i powtarzany rok – co z kredytem studenckim?

Jeśli będziesz miał “warunek” lub będziesz musiał powtarzać rok, to nie wpłynie na kredyt studencki, nie zostanie on przerwany. Bank nie wypowie Ci umowy. Instytucji kredytującej nie interesuje, jak studiujesz, ale czy masz ważną legitymację. Ona jest wymagana do wypłaty kredytu.

Zgoła inną sytuacją jest przerwanie studiów. Jeśli zakończysz naukę, nie będziesz miał aktualnej legitymacji. Tym samym, jeśli nie będziesz mógł przedstawić ważnej legitymacji w terminie wymaganym przez bank, będziesz musiał zacząć spłacać kredyt studencki.  Regulowanie należności następuje miesiąc po terminie, w którym miałeś przedłożyć aktualny dokument w banku.

Ile osób korzysta z kredytu studenckiego?

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa udzielane są od 1998 roku. Z preferencyjnych kredytów skorzystało do tej pory ponad 398 tys. studentów. Rocznie banki kredytujące podpisują ok. 4 tys. umów  – w roku akademickim 2017/2018 było to 3 747 umów, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2018 roku Fundusz Kredytów Studenckich wypłacił 15,8 mln zł środków z tytułu dopłat do odsetek. Z kolei umorzenia kredytu w całości lub części wyniosły 1,8 mln zł.

 

Kredyt studencki to tani i prosty sposób na finansowe wsparcie w czasie studiów czy doktoratu. Oczywiście, musisz pamiętać, że trzeba go będzie kiedyś spłacić i takie obciążenie może być dla niektórych wystarczającym powodem, aby nie zaciągać jakiegokolwiek kredytu. Na pewno ta forma wsparcia jest najtańszą opcją na rynku. Jedynie od rodziny możesz taniej pożyczyć pieniądze. Dlatego, jeśli roztropnie podchodzisz do finansów i chcesz środki od banku przeznaczyć na utrzymanie podczas studiów czy też inwestycje, warto rozważyć wzięcie kredytu studenckiego.

 

fot. depositphotos

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
Podsumowanie 2020 roku: jaki był to rok z perspektywy finansowej?

Podsumowanie 2020 roku: jaki był to rok z perspektywy finansowej?

Koniec roku to czas podsumowań. 2020 był rokiem, który...

więcej

Black Friday 2020 – gdzie szukać okazji?

Black Friday 2020 – gdzie szukać okazji?

Black Friday to zakupowy zwyczaj, który przyszedł do nas...

więcej

Black Friday czy Fake Friday – czy warto kupować podczas święta zakupów?

Black Friday czy Fake Friday – czy warto kupować podczas święta zakupów?

Szaleństwo zakupowe podczas Black Week to norma. Tegoroczny Black...

więcej

10 największych platform zakupowych na świecie (w tym Allegro!)

10 największych platform zakupowych na świecie (w tym Allegro!)

Zakupy online stały się nieodzownym elementem naszego życia. Ich...

więcej

Księgowość online – dla kogo jest to rozwiązanie i ile kosztuje

Księgowość online – dla kogo jest to rozwiązanie i ile kosztuje

Prowadzisz działalność gospodarczą, więc zapewne korzystasz z usług księgowych,...

więcej

Kredyt we frankach – sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie!

Kredyt we frankach – sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie!

Według danych BIK, na koniec 2019 r. Frankowicze...

więcej

Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

Jak kupować na Banggood? Poradnik krok po kroku

Zakupy online cieszą się obecnie ogromnym zainteresowaniem. Znany od...

więcej

Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

Kredyt na 100 tys. zł – które banki go oferują i gdzie jest najtaniej!

Szukasz kredytu na 100 tys. zł? Chcesz nim sfinansować...

więcej

Zwrot prowizji bankowej za wcześniejszą spłatę kredytu – komu przysługuje?
Kto jest właścicielem najpopularniejszych mediów w Polsce

Kto jest właścicielem najpopularniejszych mediów w Polsce

Zastanawiałeś się kiedyś kto kieruje największymi mediami w Polsce?...

więcej

GearBest – jak kupować i płacić? Jakie są opinie o sklepie?

GearBest – jak kupować i płacić? Jakie są opinie o sklepie?

Kupowanie przez internet weszło na inny poziom, odkąd na...

więcej

Zwolnienie lekarskie 2020 – zasady

Zwolnienie lekarskie 2020 – zasady

Dopadła Cię choroba, masz problemy ze zdrowiem i utrudnia...

więcej

Jak sprawdzić firmę czy istnieje i jest zarejestrowana?

Jak sprawdzić firmę czy istnieje i jest zarejestrowana?

Masz zamiar rozpocząć współpracę z daną firmą? W myśl...

więcej

Jak uczyć dzieci finansów?

Jak uczyć dzieci finansów?

Coraz częściej przekonujemy się, że edukacja finansowa to naprawdę...

więcej

Ile wynosi najniższa emerytura w 2020 i komu przysługuje?

Ile wynosi najniższa emerytura w 2020 i komu przysługuje?

Wiemy już, ile wyniesie najniższa emerytura w 2020 roku.1...

więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *