14 elementów, które powinna zawierać umowa pożyczki

Wnioskujesz o dodatkową gotówkę, ale umowa z pożyczkodawcą wydaje Ci się podejrzana? Brakuje w niej istotnych danych oraz informacji o produkcie? Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać prawidłowa umowa pożyczki pieniędzy.
14 elementów, które powinna zawierać umowa pożyczki

Pożyczając pieniądze – czy to od kogoś bliskiego lub znajomego, czy od firmy pożyczkowej – niezbędne będzie sporządzenie pisemnej umowy transakcji. W razie jakichkolwiek niejasności czy komplikacji będzie ona podstawowym dowodem, w którym zostały zapisane wszelkie parametry pożyczki oraz obowiązki obydwu stron. Pamiętaj więc, by taka transakcja została udokumentowana w odpowiedni sposób. W tym celu przygotowałam spis wszystkich elementów, jakie muszą się znaleźć w umowie pożyczki. Dzięki zapoznaniu się z nimi, będziesz wiedział, co powinna zawierać umowa, byś mógł czuć się bezpiecznie

Umowa pożyczki pieniędzy – co to takiego?

W art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego znajduje się definicja umowy pożyczki. Jest tam jasno napisane, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy […], a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy […].
Ważny jest również § 2, w którym jasno jest określone, że umowa pożyczki, której wartość wynosi min. 1 000 zł, powinna być zawarta na piśmie. Warto więc dla własnego bezpieczeństwa zadbać, by taka umowa została sporządzona i zawierała wszelkie niezbędne elementy.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę pożyczkową, sprawdź, czy została ona sporządzona prawidłowo. W tym celu dokładnie się z nią ją przeczytaj, sprawdzając, czy są w niej odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania.

 1. Gdzie i kiedy zawarto umowę?

  Na samej górze – w prawym górnym rogu lub w pierwszym zdaniu powinna widnieć data i miejscowość, w której zawarto umowę. Ważne jest, by data była aktualna, bo od tego dnia będzie liczony termin odstąpienia od umowy. Nie podpisuj dokumentu z datą wsteczną, bo może to zadziałać na Twoją niekorzyść.

 2. Kto i z kim zawiera umowę pożyczki pieniędzy?

  Kolejnym elementem jest zdefiniowanie stron umowy. Muszą się tutaj znaleźć dane osobowe pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Osoba fizyczna powinna przedstawić swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Firma pożyczkowa powinna podać swoją pełną nazwę, dokładny adres siedziby oraz dane ewidencyjne, tj. KRS, NIP, REGON.

 3. Na jaką kwotę i na jaki okres spłaty zawarto pożyczkę?

  Niezbędne jest przedstawienie przedmiotu umowy. W przypadku pożyczki będzie to dokładne określenie produktu, o który wnioskujesz. Pożyczkodawca musi więc podać kwotę oraz okres spłaty pożyczki. Jeśli chcesz otrzymać szybką pożyczkę gotówkową w wysokości 1 500 zł na 30 dni, to właśnie takie parametry muszą zostać zapisane w umowie.

 4. Jak długo umowa obowiązuje?

  Tutaj pożyczkodawca ma obowiązek podać całkowity czas trwania umowy. Co to oznacza? Termin, w którym umowa będzie obowiązywała. Zazwyczaj rozpoczęcie umowy to dzień uruchomienia (wypłaty) pożyczki, a zakończenie umowy to termin spłaty ostatniej raty.

 5. Ile kosztuje pożyczka?

  Pamiętaj, że koszty pożyczki to nie tylko oprocentowanie i prowizja. Może to być szereg innych kosztów, które będziesz zobowiązany pokryć. W tym akapicie umowy muszą więc zostać jasno określone rzeczywiste koszty związane z pożyczką:

   • odsetki,
   • prowizja,
   • opłata rejestracyjna,
   • ewentualna opłata przygotowawcza,
   • ewentualna opłata operacyjna,
   • ewentualne koszty za usługi dodatkowe,
   • koszty związane z ewentualnym ubezpieczeniem,
   • całkowity koszt pożyczki,
   • całkowita kwota do oddania.

  Na rynku dostępne są również nieoprocentowane pożyczki bez odsetek, dostępne dla nowych klientów firm, wówczas koszty będą równe 0 zł.

 6. Jak zwrócić pożyczkę?

  Wymagane jest przedstawienie informacji dotyczących liczby i wysokości rat, waluty kredytu, harmonogramu spłaty oraz metody zwrotu zadłużenia. W harmonogramie spłaty znajdziesz szczegółową rozpiskę dotyczącą terminów i wysokości spłaty każdej raty pożyczki. W tym paragrafie dowiesz się również, w jaki sposób będziesz spłacać swoje zobowiązanie. Jeśli wybrałeś spłatę na konto, to ujrzysz tam wszelkie szczegóły potrzebne do wykonania przelewu: numer rachunku bankowego pożyczkodawcy, nazwę i tytuł przelewu.

 7. Czy są wymagane formy zabezpieczenia pożyczki?

  Niektóre firmy pożyczkowe nakładają obowiązek wniesienia wybranej formy zabezpieczenia pożyczki. Dzieje się tak zwykle w przypadku kredytów gotówkowych na dużą kwotę – pamiętaj jednak, że nie jest to obowiązkowe! Przykładową formą zabezpieczenia może być np. zastaw nieruchomości (decydując się na taką opcję koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem), poręczenie, weksel czy ubezpieczenie pożyczki.

 8. Czy jest możliwość wydłużenia okresu spłaty?

  Życie lubi płatać figle… Może się zdarzyć, że Twoja sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu i nie będziesz w stanie spłacać swojego zobowiązania na czas. Wówczas nie powinieneś bagatelizować sprawy, tylko działać! Jeśli firma, z którą podpisujesz umowę, umożliwia skorzystanie z opcji wydłużenia terminu spłaty, w umowie zostaną zawarte informacje na ten temat. Będą w niej jasno opisane zasady takiej usługi oraz koszty z nią związane. Inne rozwiązania znajdziesz w moim poradniku Jak wyjść z długów?

 9. Czy jest wzmianka o wcześniejszej spłacie zobowiązania?

  Pamiętaj, że masz prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Taki zapis również powinien się znaleźć w umowie pożyczkowej. Ale co właściwie oznacza przedterminowa spłata finansowania? Otóż dzięki takiemu rozwiązaniu możesz liczyć na obniżenie kosztów pożyczkowych, a mianowicie nie będą Cię obowiązywały opłaty za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Jeśli pokryłeś już koszty za cały okres pożyczki, to możesz liczyć na ich odzyskanie. I to właśnie w umowie powinny zostać zdefiniowane zasady postępowania w takiej sytuacji.Jeśli dysponujesz kwotą umożliwiającą wcześniejszą spłatę pożyczki, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta firmy pożyczkowej w celu ustalenia warunków oddania zobowiązania.

 10. Jakie są konsekwencje nieterminowej spłaty długu?

  Niestety, niespłacanie zobowiązania w terminie wiąże się z konsekwencjami finansowymi. W kolejnej części umowy znajdziesz więc informacje dotyczące wysokości odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia spłaty raty oraz koszt monitów, czyli wezwań do zapłaty, a te bywają kosztowne. Pożyczkodawca zobowiązany jest również określić częstotliwość ich nadawania, byś mógł się przygotować na ewentualne koszty dodatkowe.

 11. Czy jest możliwość odstąpienia od umowy?

  Odpowiedź na te pytanie brzmi tak! Nie oznacza to jednak, że firma pożyczkowa nie ma obowiązku poinformowania Cię o tym w umowie. Pamiętaj, że będąc konsumentem, ZAWSZE masz możliwość odstąpienia od umowy BEZ PODANIA PRZYCZYNY. Masz na to 14 dni od dnia podpisania umowy. Zwróć uwagę na to, czy w umowie są podane warunki i sposób odstąpienia od umowy oraz wzór odstąpienia od umowy. Jeśli więc po kilku lub kilkunastu dniach (do dwóch tygodni) stwierdzisz, że pożyczka ta nie jest Ci jednak potrzebna, to możesz z niej zrezygnować i zwrócić pożyczone środki.

 12. Jakie są warunki wypowiedzenia umowy?

  Niespłacanie pożyczki na pewno nie ujdzie Ci na sucho. W umowie znajdziesz paragraf dotyczący wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek, gdybyś nie dostosował się do warunków obowiązywania umowy. Wypowiedzenie wiąże się z poniesieniem konsekwencji, również finansowych, które muszą zostać jasno określone w dokumencie.

 13. Jak wygląda kwestia reklamacji?

  Pamiętaj, że Ty również masz prawo być niezadowolony z niewywiązywania się przez pożyczkodawcę z umowy. Jeśli nie spełnia on warunków, pod którymi się podpisał, to możesz złożyć reklamację. Sprawdź więc, czy w umowie są zdefiniowane sposoby zgłaszania reklamacji oraz czas rozpatrzenia i odniesienia się do zgłoszonych przez Ciebie zastrzeżeń.

 14. Czy widnieją podpisy obu stron?

  Umowa musi zostać podpisana przez dwie strony – pożyczkodawcę (firmę pożyczkową) oraz pożyczkobiorcę (Ciebie). Tylko w sytuacji, kiedy na końcu dokumentu będą widniały dwa podpisy, umowa będzie ważna! Podpis jest potwierdzeniem, że dwie strony zgadzają się na zasady, koszty i postanowienia widniejące w umowie.

Jak wygląda umowa pożyczki?

Poniżej znajdziesz przykładowe wzory umów zawieranych z wybranymi firmami pożyczkowymi.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania związane z umową pożyczkową, to śmiało napisz do nas w komentarzu!

Powiązane artykuły

Na co zwrócić uwagę, wybierając produkt bankowy? Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach związanych z finansami osobistymi? Jak oszczędzać? Odpowiemy na każde pytanie dotyczące finansów i bankowości!
Geoarbitraż po polsku: gdzie pracować, a gdzie żyć

Geoarbitraż po polsku: gdzie pracować, a gdzie żyć

A gdyby tak wyjechać do ciepłych krajów i tam...

więcej

Pożyczka dla zadłużonych – gdzie pożyczyć bez weryfikacji w BIK i KRD lub bez gwaranta?
Pożyczki dla emerytów – czy istnieją oferty bez ograniczeń wiekowych?

Pożyczki dla emerytów – czy istnieją oferty bez ograniczeń wiekowych?

Średnia emerytura w Polsce po waloryzacji w marcu 2021...

więcej

Śmierć kredytobiorcy – czy oznacza umorzenie kredytu?

Śmierć kredytobiorcy – czy oznacza umorzenie kredytu?

Śmierć kredytobiorcy nie oznacza, że kredyt zostaje automatycznie umorzony....

więcej

Kredyt bez zgody współmałżonka – do jakiej kwoty można wziąć?

Kredyt bez zgody współmałżonka – do jakiej kwoty można wziąć?

Jak pokazują badania, wielu Polaków nie mówi swoim partnerom...

więcej

Co to jest Amazon Prime Day 2021 i kto może skorzystać z promocji?
Szybka pożyczka w 15 minut bez zaświadczeń – kto i gdzie może uzyskać?
Pożyczki na 60 dni – gdzie znajdziesz szybkie i tanie chwilówki na 2 miesiące?
Pożyczka bez baz – gdzie można dostać?

Pożyczka bez baz – gdzie można dostać?

Potrzebujesz dodatkowych środków, ale niestety masz inne zadłużenia i...

więcej

Podatek od pożyczki prywatnej – kiedy trzeba zapłacić PCC?

Podatek od pożyczki prywatnej – kiedy trzeba zapłacić PCC?

Potrzebujesz gotówki, ale nie chcesz lub nie możesz ubiegać...

więcej

Pożyczki w weekend – czyli gdzie można dostać dodatkowe finansowanie w sobotę i niedzielę?
Które marki produktów spożywczych są w polskich rękach?

Które marki produktów spożywczych są w polskich rękach?

W czasach pandemii, gdy polska gospodarka ma się nie...

więcej

Jak szybko zarobić pieniądze?

Jak szybko zarobić pieniądze?

Wypłata dopiero za kilkanaście dni, a Ty potrzebujesz pilnie...

więcej

Ile musisz pracować, by spłacić swój kredyt hipoteczny?

Ile musisz pracować, by spłacić swój kredyt hipoteczny?

Wybierasz własne mieszkanie, zazwyczaj zaciągasz na nie kredyt hipoteczny...

więcej

Pożyczka dla studenta – kiedy i kto może z niej skorzystać

Pożyczka dla studenta – kiedy i kto może z niej skorzystać

Pójście na studia wiąże się z niemałymi wydatkami. Opłata...

więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *